Als je kiest voor een bepaalde aanpak, wil je ook weten wat die kost en oplevert. Maar hoe maak je inzichtelijk wat het effect is van marketingcommunicatie en wat het de organisatie oplevert? En hoe zorg je dat de kosten niet te ver oplopen?

Al snel wordt gedacht dat het inschakelen van een externe adviseur erg duur is. Maar als je de kosten en baten op een rij zet, dan is de prijs vaak goedkoper dan dat het op het eerste gezicht lijkt. Het biedt je de kans om specialistische kennis tijdelijk in te vliegen. Bovendien kunnen we goede afspraken maken over de vergoeding en de duur van de inzet. Tijdelijke ondersteuning op interim- of adviesbasis kan daarom heel efficiënt zijn.

Verhogen accountability

Met mijn kennis van Agile/Scrum en interne communicatie help ik organisaties om meer inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van de marketingcommunicatie inspanningen en deze te verhogen. Agile en Scrum zijn een hele andere manier van werken. Voor marketingcommunicatie kun je met deze werkwijze de strategie ontwikkeling verkorten, de samenwerking verbeteren, planning en klantportefeuilles inzichtelijk maken, zinvolle middelen of content leveren en continu aan blijven sluiten bij de veranderende organisatieomgeving.

Mijn aanpak

Niet voor iedere organisatie is (volledig) Agile of Scrum werken haalbaar. Wel is het mogelijk om Agile of Scrum voor je te laten werken. Als freelance marketingcommunicatie adviseur doe ik dit door de principes van Agile en Scrum zoveel mogelijk door te vertalen in mijn werk.

Dit zie je als volgt in mijn aanpak terug:
  • werken in kortlopende sprints van 2-4 weken
  • na iedere sprint opleveren van een (tussen)product
  • nauw samenwerken met de klant zodat tussentijdse bijsturing mogelijk is
  • strategieontwikkeling obv het Strategisch Communicatie Frame (auteur: prof. Betteke van Ruler)

Voor wie?

Ik werk voor organisaties in verschillende branches en met verschillende omvang. Dit vind ik leuk en waardevol, omdat de ene branche kan profiteren van de kennis en ervaring van de andere branche.